Szkolenia i warsztaty kierowane są do pedagogów, psychologów, terapeutów, specjalistów, rodzin i wszystkich osób zainteresowanych tematyką wspierania osób ze spektrum autyzmu. Wszystkie warsztaty i szkolenia prowadzone są przez Fundację ARTONOMIA. Zysk ze szkoleń przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji, m.in. bezpłatne comiesięczne spotkania NIC O NAS BEZ NAS oraz zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych Fundacji.

4 Kroki

Od czego zacząć efektywną terapię? Jak wykorzystać obecną wiedzę dotyczącą neurodydaktyki.... Czytaj więcej

Nowe szkolenie TUS

Nowy Trening Umiejętności Społecznych w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu... Czytaj więcej

Nowe metody w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu

To nie metoda jest kluczem do sukcesu dziecka!!... Czytaj więcej

Uczeń z autyzmem

Masz ucznia z Zespołem Aspergera lub autyzmem w swojej klasie- jeśli tak, to szkolenie jest dla Ciebie!... Czytaj więcej

Sens sensoryki

Warsztat ten umożliwia poznanie etapów rozwoju układu nerwowego w odniesieniu do funkcjonowania naszych zmysłów.... Czytaj więcej

Aktualności