Rodzaj wsparcia i terapii jest dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Fundacja ARTONOMIA zaprasza na:

– TUS-y,
– zajęcia indywidualne lub grupowe,
– konsultacje,
– szkolenia,
– warsztaty,
– rady pedagogiczne.

 

Aktualne działania zawsze znajdziecie w wydarzeniach na naszym koncie Facebook.

 

Jak działamy?
– Akceptujemy różnorodność,
– podkreślamy autonomię,
– zawsze zakładamy potencjał!!!

 

Kontakt:
email@paulinazawadzka.com
szkolenia@artonomia.org

Oferta przeznaczona dla przedszkoli i szkół masowych, integracyjnych i specjalnych, które chcą zdobyć lub dostosować metody pacy dla ucznia ze spektrum autyzmu. Obejmuje całościowe podejście do terapii i pomocy osobie oraz wszystkim w najbliższym otoczeniu, by zapewnić jak najlepsze warunki do życia, nauki i kontaktów społecznych.

Program może obejmować wszystkie lub tylko wybrane punkty:

  1. Obserwacja na terenie domu i szkoły.
  2. Rozmowa z rodzicami i nauczycielami.
  3. Warsztaty dla nauczycieli.
  4. Warsztaty dla uczniów.
  5. Warsztaty dla rodziców.
  6. Program zmian i wsparcia dla ucznia. Konsultacje mailowo podczas wprowadzania programu w życie.
  7. Możliwość obserwacji zmian po 1- 2 miesiącach od wprowadzenia programu.

Oferta przeznaczona dla rodzin. Obejmuje całościowe podejście do terapii i pomocy osobie oraz rodzinie. Celem programu jest dostosowanie otoczenia do osoby ze spektrum oraz zwiększenie wydajności współpracy rodziny i specjalistów.
Program może obejmować wszystkie lub tylko wybrane punkty:
1. Planowanie potrzebnej terapii.
2. Program domowy.
3. Wybrane warsztaty.
4. Rozdzielenie zadań: dom- szkoła- gabinet.

1. Diagnoza integracji sensorycznej obejmuje 4 godziny:
– rozmowę z rodzicami/opiekunami,
– 2 spotkania z dzieckiem: Obserwację Kliniczną, Testy Kalifornijskie, obserwację swobodną i ukierunkowaną na sali integracji sensorycznej.
– przekazanie diagnozy integracji sensorycznej ze wskazówkami do codziennej diety sensorycznej / instruktaż do programu domowego.
2. Terapia integracji sensorycznej:
– turnusy terapeutyczne: 10 spotkań w ciągu 2 tygodni,
– zajęcia cykliczne,
– wprowadzanie elementów integracji sensorycznej w warunkach domowych.

Rodzaj zajęć jest indywidualnie dobierany do dziecka. Pracuję według autorskiego modelu 4 kroków do efektywnego uczenia się. Zajęcia mogą obejmować:
– budowanie relacji z dzieckiem,
– naukę komunikowania się,
– integrację sensoryczną,
– terapię pedagogiczną,
– trening rozwijania umiejętności społecznych i teorii umysłu.

Aktualności