Warsztat: Uczeń z autyzmem

Masz ucznia z Zespołem Aspergera lub autyzmem w swojej klasie- jeśli tak, to szkolenie jest dla Ciebie!

Temat

UCZEŃ Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE

Dla kogo?

Dla rodziców, profesjonalistów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, studentów pedagogiki, psychologii, logopedii;

Czas

3- 5 godz. dydaktycznych

Cele

I. Uzyskanie praktycznych wskazówek do pracy nauczyciela:
1. Jak przełożyć sposób uczenia się ucznia na sposób prowadzenia zajęć?
2. Jakie trudności w uczeniu się przeważają u osób ze spektrum autyzmu?
3. Jak uczyć dzieci z autyzmem uczenia się?
4. Jak wykorzystać codziennie aktywności w procesie nauczania?
II. Usystematyzowanie wiedzy na temat spectrum autyzmu w świetle aktualnych badań i klasyfikacji.

Przebieg szkolenia

1. Funkcjonowanie poznawcze osób z autyzmem. Teoria, przykłady z praktyki pedagoga.
Przykłady zajęć rozwijających poszczególne umiejętności poznawcze.
2. Rola rozwoju funkcji wykonawczych w procesie radzenia sobie w nowych sytuacjach. Codzienne aktywności podstawą edukacji.
3. Neurodydaktyka czyli neuronalne podstawy procesów uczenia się. Koncepcja 4 kroków do Efektywnego Uczenia się.
4. Jak napisać dobry IPET, by był użyteczny w codziennej pracy? Tworzenie indywidualnych modeli edukacyjnych dla uczniów- warsztat.
5. Wskazówki praktyczne dla nauczycieli do zastosowania podczas lekcji.