Warsztat: 4 Kroki

Od czego zacząć efektywną terapię? Jak wykorzystać obecną wiedzę dotyczącą neurodydaktyki.

Temat

4 KROKI DO EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU - podejście holistyczne bazujące na neurodydaktyce

Dla kogo?

Dla rodziców, profesjonalistów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, pracowników domów dziecka, studentów pedagogiki, psychologii, logopedii;

Czas

5- 10 godz. dydaktycznych (w zależności od potrzeb grupy)

Cele

- Poznanie założeń neurodydaktyki.
- Poznanie potrzeb ucznia z autyzmem, wynikających z funkcjonowania sensorycznego i poznawczego.
- Poznanie metod pracy nad kontaktem, relacją, motywacją, rozwojem funkcji wykonawczych.
- Uzyskanie wiedzy i umiejętności, pozwalających tworzyć indywidualne modele edukacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu.

Przebieg szkolenia

I Wykład i dyskusja
1. Neurodydaktyka czyli neuronalne podstawy procesów uczenia się. Koncepcja Efektywnego uczenia się.
2. Autyzm w szkole-podejście holistyczne- Czego potrzebuje mój uczeń z autyzmem?
II. Warsztat- 4 kroki do efektywnego uczenia się w praktyce- gotowe wskazówki i pomysły do zastosowania podczas lekcji
3. Warsztat sensoryczny- przez moment każdy uczestnik doświadczy, jak problemy w przetwarzaniu sensorycznym wpływają na nasze samopoczucie i gotowość do nauki. Odpowiemy na pytanie, jak uczucia wpływają na nasz mózg?
4. Razem znajdziemy elementy niezbędne w nawiązaniu kontaktu i efektywnej komunikacji oraz współpracy.
5. Dowiemy się, jak podtrzymywać motywację i uwagę.
6. Poznamy zabawy i aktywności rozwijające kreatywność. Doświadczymy, jak rozwijać funkcje wykonawcze.
7. Każdy uczestnik warsztatu stworzy na podstawie doświadczeń Indywidualny model edukacyjny, bazujący na koncepcji efektywnego uczenia się.