Workshop: 4 Steps

Skrócony opis warsztatu możliwy do edycji w panelu administracyjnym.

Subject

4 STEPS to effective learning for children and youth on autism spectrum: holistic approach based on neurodydactic

For who?

For parents, professionalists, teachers, educators, psychologists, therapists, speech therapists, child care workers, pedagogists, psychologists, speech therapists

Important

abc

Time

5-10 didactic hours (depending on the needs of the group)

Objectives

- Understand the assumptions of neurodidactics.
- Understand the needs of a student with autism, resulting from sensory and cognitive functioning
- Learn about working methods of contact, relationship, motivation, development of executive functions.
- Obtain the knowledge and skills to create individual learning models for autism spectrum learners.

Training

I Wykład i dyskusja
1. Neurodydaktyka czyli neuronalne podstawy procesów uczenia się. Koncepcja Efektywnego uczenia się.
2. Autyzm w szkole-podejście holistyczne- Czego potrzebuje mój uczeń z autyzmem?
II. Warsztat- 4 kroki do efektywnego uczenia się w praktyce- gotowe wskazówki i pomysły do zastosowania podczas lekcji
3. Warsztat sensoryczny- przez moment każdy uczestnik doświadczy, jak problemy w przetwarzaniu sensorycznym wpływają na nasze samopoczucie i gotowość do nauki. Odpowiemy na pytanie, jak uczucia wpływają na nasz mózg?
4. Razem znajdziemy elementy niezbędne w nawiązaniu kontaktu i efektywnej komunikacji oraz współpracy.
5. Dowiemy się, jak podtrzymywać motywację i uwagę.
6. Poznamy zabawy i aktywności rozwijające kreatywność. Doświadczymy, jak rozwijać funkcje wykonawcze.
7. Każdy uczestnik warsztatu stworzy na podstawie doświadczeń Indywidualny model edukacyjny, bazujący na koncepcji efektywnego uczenia się.