Terapia: IV. Terapia indywidualna w gabinecie lub w domu

Rodzaj zajęć jest indywidualnie dobierany do dziecka. Pracuję według autorskiego modelu 4 kroków do efektywnego uczenia się. Zajęcia mogą obejmować:
– budowanie relacji z dzieckiem,
– naukę komunikowania się,
– integrację sensoryczną,
– terapię pedagogiczną,
– trening rozwijania umiejętności społecznych i teorii umysłu.