Terapia: III. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

1. Diagnoza integracji sensorycznej obejmuje 4 godziny:
– rozmowę z rodzicami/opiekunami,
– 2 spotkania z dzieckiem: Obserwację Kliniczną, Testy Kalifornijskie, obserwację swobodną i ukierunkowaną na sali integracji sensorycznej.
– przekazanie diagnozy integracji sensorycznej ze wskazówkami do codziennej diety sensorycznej / instruktaż do programu domowego.
2. Terapia integracji sensorycznej:
– turnusy terapeutyczne: 10 spotkań w ciągu 2 tygodni,
– zajęcia cykliczne,
– wprowadzanie elementów integracji sensorycznej w warunkach domowych.