Terapia: II. Holistyczny program wsparcia dla rodzin

Oferta przeznaczona dla rodzin. Obejmuje całościowe podejście do terapii i pomocy osobie oraz rodzinie. Celem programu jest dostosowanie otoczenia do osoby ze spektrum oraz zwiększenie wydajności współpracy rodziny i specjalistów.
Program może obejmować wszystkie lub tylko wybrane punkty:
1. Planowanie potrzebnej terapii.
2. Program domowy.
3. Wybrane warsztaty.
4. Rozdzielenie zadań: dom- szkoła- gabinet.