Warsztat: Sens sensoryki

Warsztat ten umożliwia poznanie etapów rozwoju układu nerwowego w odniesieniu do funkcjonowania naszych zmysłów.

Temat

SENS SENSORYKI - Jak radzić sobie z zaburzeniami sensorycznymi u osób ze spektrum autyzmu

Dla kogo?

Dla rodziców, profesjonalistów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, pracowników domów dziecka, studentów pedagogiki, psychologii, logopedii;

Czas

5 godz. dydaktycznych

Cele

- Poznanie etapów rozwoju układu nerwowego w odniesieniu do funkcjonowania naszych zmysłów;
- Doświadczenie i zapoznanie się z objawami zaburzeń sensorycznych;
- Poznanie efektywnych technik pracy nad zaburzeniami przetwarzania sensorycznego;
- Ukazanie komfortu sensorycznego jako elementu niezbędnego w efektywnej nauce.

Przebieg szkolenia

1. Rozwój układu nerwowego- czynniki wpływające na jego dojrzałość.
2. Warsztat sensoryczny- przez moment każdy uczestnik doświadczy, jak problemy w przetwarzaniu sensorycznym wpływają na nasze samopoczucie i gotowość do nauki. Odpowiemy na pytanie, jak uczucia wpływają na nasz mózg?
3. Sensoryka jako przyczyna trudnych zachowań i nieefektywnego uczenia się.
4. Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem/ dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi w klasie/ w domu.