Warsztat: Nowe metody w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu

To nie metoda jest kluczem do sukcesu dziecka!!

Temat

Nowe metody: joga, mindfullness, Body-laguage i myślenie wizualne w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu- szkolenie praktyczne

Dla kogo?

Dla rodziców, profesjonalistów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, pracowników domów dziecka, studentów pedagogiki, psychologii, logopedii;

Ważne

Uczestnicy proszeni są o wygodny strój i gotowość do udziału w warsztatach bez obuwia

Czas

8 godz. dydaktycznych (6 zegarowych)

Cele

- Poznanie założeń neurodydaktyki i założeń podejścia „4 kroków do efektywnego uczenia się”
- Praktyczne poznanie nowych metod w pracy nad sensoryką, kontaktem, relacją, motywacją, koncentracją z uczniami z trudnościami neurorozwojowymi do wykorzystania w szkole i w domu:
joga, mindfulness, Body- language, myślenie wizualne.

Przebieg szkolenia

I Wykład i prezentacja- 1 godz.
Neurodydaktyka czyli neuronalne podstawy procesów uczenia się. Koncepcja holistycznego podejścia „4 kroki do efektywnego uczenia się”
II. Warsztat- 5 godz.
Poznanie założeń poszczególnych metod oraz praktyczne warsztaty.
Wprowadzenie elementów poznanych metod w plan dnia w szkole i w domu.